آواهای و نواهای بافت

اواهای بومی و ماندگار شهرستان بافت (آبادو،آبادونو)

اقطاع خبر: ما دو تا دختر ملا هر دومون گوی طلا / راه ما بالا بدین که اصل ما بیش از شما ما بگیم بگ زاده ایم / هم کول بگ وایستاده ایم راه ما بالا بدین / که ما کلانتر زاده ایم من منم مایل منم ای گل خریدارت …

توضیحات بیشتر »